Jorden på Skraldhedevej er, som navnet antyder, meget sandet. Det handler derfor om at få opbygget et godt humuslag til føde for planterne og for at holde på fugtigheden. Vi gør derfor meget ud af at bunddække. Jorden er kun bar et par måneder om foråret indtil de nye grøntsager er så høje at vi kan bunddække med halvomsat kompost. Efterhånden dannes der et frugtbart humuslag til gavn for planterne og alt det andet usynlige liv, som planterne har brug for at kommunikere med.

Som det grundlæggende for sunde økologiske grøntsager viser vi et godt sædskifte. Den selvforsynende urtehave er opdelt i 7 felter. På denne måde vises hvorledes man bruger en "rulleplan". Inden for hvert felt er der en mangfoldighed af grøntsager, krydderurter og spiselige blomster, som er sammensat efter en viden om, at visse planter fungerer godt som naboplanter medens andre ødelægger livet både for naboerne og sig selv. Mangfoldigheden trækker fugle og nyttige insekter til,
således at evt. skadedyrsangreb ikke er et problem.

Sidst men ikke mindst er vi optaget af Maria Thuns dyrkningsmetoder. Vi sår og passer grøntsagerne så vidt det er muligt på de i såtidskalenderen angivne gunstige tidspunkter.

Resultaterne heraf er beskrevet i følgende rapporter:

Se flere billeder fra urtehaven i fotogalleriet!