Det hele begyndte en sensommerdag i 2008, hvor Alexander Seebouth fra Tyskland gik en tur i Forundringens Have.

Han var optaget af at finde partnere til et europæisk samarbejdsprojekt om at udvikle og udbrede viden om at bevare og pleje de gamle frugttræer. Alexander tændte på, at vi i Forundringens Have formidler både viden og kultur. Efterfølgende deltog vi i det europæiske samarbejdsprojekt kaldet ”Varity Means Life- Grassland Orchard’s Marketing and Education”. Et meget inspirerende og lærerigt projekt på tværs af Europas grænser. Projektet har givet ideen til at skabe en Andelsfrugthave på Vestjyllands Højskole. Andelsfrugthaven passes af frivillige.

I foråret 2009 afholdt vi podekursus. Hen over sommeren voksede de små poder sig store i ”vuggestuen”, hvor de blev passet med kærlighed og omhu. 200 frugttræer blev det til. I efteråret 2009 blev frugttræerne samt 1200 lætræer, som danner ramme omkring frugttræerne, plantet ud. Der er i dag 60 andelshavere. Et andelsbevis kan erhverves ved henvendelse til kontoret. Beviset giver ret til at hente frugt til eget forbrug. Endvidere vil andelshaverne blive inviteret til kurser og møder om økologisk frugtavl. Læs mere om erhvervelse af andelsbevis

Se flere billeder fra Andelsfrugthaven under fotogallerier!