Folkehøjskolerne som aktører og arenaer. Vestjyllands Højskole deltager i det nordiske projekt: Glokale omstillingscentre, som har til formål at skabe et netværk og derigennem inspirere glokalt – altså både lokalt og globalt til en miljøbevidst livsstil.

Højskolerne skal udvikles som glokale forbilleder til omstilling af en endnu grønnere fremtid. Noget man må sige, Vestjyllands Højskole allerede er. Skolen er 100 % CO2 neutral med egen vindmølle, solvarme og jordvarme samt økologisk køkken og have.

Birtha Toft som er projektleder fra højskolen forventer sig meget af samarbejdet i Norden, og er sikker på, at fælles står vi stærkere. Højskolen har en masse at byde ind med, men kan også lære meget.

Nordisk Råd støtter projektet og er et samarbejde med højskoler og bæredygtige organisationer i Danmark, Sverige og Norge.