- for seniorer (+50)

Gennem EU er der givet støtte til et udvekslingsprojekt mellem Polen og Danmark. Projektet går ud på at 6 personer – 2 personer 3 gange - fra Danmark skal arbejde i Polen i 3 uger. Det samme skal ske fra Polen til Danmark.

Hvem er ansvarlig for projektet?
Projektet kører under Vestjyllands Højskole og i praksis i samarbejde med Birtha Toft og Forundringens Have. Helen Borg er koordinator på projektet.

Besøgene går ud på at man nogle timer om dagen skal være med til at arbejde i og med en have/lille landbrug i Polen og polakkerne skal arbejde i Forundringens have. Desuden skal deltagerne have undervisning i værtslandets sprog og ud se relevante projekter, hvor man kan tale om bæredygtighed, økologi, kultur og lignende emner, der er relevante for projektet.

Initiativtageren til projektet er Ela Priwiezencew fra Polen, som har arbejdet sammen med Birtha Toft i projektet om andelsfrugthaven.

Ela har set hvordan Forundringens Have er etableret og er koordineret med undervisningen på Højskolen og vil gerne have et lignende projekt i Polen. Samtidig skal der fokuseres på, at bevare gode traditioner fra polsk landbrug, som vist for en stor dels vedkommende har bestået af mindre familielandbrug uden de store maskiner og er blevet dyrket i gammel landbrugstradition.
Stedet hvor Ela selv arbejder kan man læse nærmere om på internettet. Der er en polsk hjemmeside med en engelsk oversættelse: www.agrinatura.pl

Projektet løber fra august 2012 til juli 2014, og besøgene foregår på skift mellem landene. Første gang i april-maj 213, hvor danskerne skal til Polen og slutter med at polakkerne besøger Danmark i maj-juni 2014.

Sprog
Ela taler bl. a. engelsk og tysk. Korrespondancen foregår på engelsk. Arbejdssproget vil overvejende være engelsk.

Økonomi
Det er et EU projekt og der er bevilget et beløb til begge værtssteder. Pengene dækker ophold - værelse og mad – ligesom udflugter og kulturelt relevante emner. Desuden er der afsat penge til deltagernes rejser frem og tilbage.