Forventet varighed af projektet:
Jan. 2015 – aug. 2017 (3 år).

Projekt støtte:
EU – Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci (livslang læring - stipendiet, Leonardo da Vinci)

Projektdeltagere
Thyringer Oekoherz – Tyskland,
University Of South Bohemia in Cheska Budejovice – Tjekkiet,
CEA(miljøorganisation) – Slovakiet,
AIAB Liguria (svarer til økologisk landsforening) - Italien og Vestjyllands Højskole.

Projektkoordinering
Thüringer Ökoherz er en ikke statslig forening, som promoverer økologisk landbrug, beskyttelse af naturen og bæredygtige måder at live på i Thuringia, Tyskland.

Præsentation
Bio - Cooks er et 3 -årigt EU - samarbejdsprojekt mellem repræsentanter fra grønne organisationer og institutioner i Europa. Projektet handler kort fortalt om at øge økologien, bidrage til omlægning til økologi og/eller bæredygtig og sund ernæring i offentlige kantiner, give værktøjer til kokke som arbejder i køkkener hvor man ønsker at omlægge til økologi, skabe kontakt mellem økologiske producenter og forbrugere og fokusere på lokale fødevarer. Endvidere handler det om at udvikle et ECVET - baseret system som vil gøre det nemmere for studerende inden for fødevare området på tekniske skoler at tage en del af uddannelsen på en teknisk skole i et andet europæisk land. Projektet handler også om at skabe kontakt mellem uddannelsessteder, gastronomi, økologiske og/eller lokale producenter samt miljøorganisationer.

Lokale samarbejdspartnere i Danmark som følge af projektet
Bent Gråkjær, Westergaards Hotel, 97172626, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lone Algayer, Holstebro Tekniske Skole, 99122222, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Danuetha W. Ehlers, Holstebro Tekniske Skole, 99122459, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lone Fløe Andersen, Åkanden, 99742565, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mads Lystbæk, økologisk landmand, 29429731, mail@madsl, ystb.dk
Søren Holm, Erhvervscentret, 99752604, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Søren Frederiksen, Ringkøbing-Skjern Kommune, 99742424, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kirsten Bjerge, Vestjyllands Højskole, 61266199, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Birtha Toft, Vestjyllands Højskole, 23449594, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttilskyndelse
I mange europæiske lande er der stor offentlig opmærksomhed på børn og unges daglige måltider og en  stigende efterspørgsel efter offentlig økologisk mad, med særligt henblik på indkøb til ungdommen. Der er mange årsager til, hvorfor integrationen af økologisk mad indenfor børnehaver og skolekantiner har fået så stor vigtighed de sidste år. Forholdene mellem leveringen af økologisk mad, spisevaner og sundhedsproblemer (fedme og overspisning) blandt unge bliver mere og mere tydelige og har vakt det offentliges opmærksomhed. Undersøgelser viser ,at introduktionen af økologisk mad fremkalder et forandret kostmønster. (Kilde: research project IPOPY innovative Public Organic food Procurement for Youth).

Overordnet mål
Det overordnede mål for projektet er at bidrage til bæredygtighed og sund ernæring i offentlige catering - miljøer ved at bringe mere ansvar lige og bæredygtige anvendelsesmetoder af de offentlige ressourcer ind gennem udvikling af nye og innovative måder at undervise på og lære om ”bio - cooking i offentlige miljøer”.

Specifikke målsætninger
Der er to specifikke mål med projektet:
1. At udvikle et ECVET - baseret (European Credit System for Vocational Education and Training) pensum til træning af ”Bio-Cooks” specielt til offentlige indstillinger til catering.  Hovedfokus set af pensum vil ligge i integrationen af økologisk mad i daglige måltider, regional - og sæsonbetinget ressourcer. Pensummet vil dække alle de vigtige aspekter af viden og færdigheder angående økologisk madindkøb og bio-cooking. Særligt i offentlige virksomheder (så som praktisk, økologisk, økonomisk og sociale aspekter, eksempelvis angående mad ressourcer og - levering, med vægt på regionalitet og sæsonalitet, organisation og madforarbejdning og forberedelse af måltider, beregning, viden omkring økologisk mad og økologisk landbrug og deres rolle indenfor bæredygtighed og sund ernæring. Andre regionale udviklinger og kulturelle aspekter). Pensummet er målrettet mod studerende på erhvervsrettede skoler og interesserede voksne indenfor den gastronomiske sektor og sker under ECVET’s fælles standarder, som tillader mobilitet for de studerende og kreditter og er tilgængeligt i alle de deltagende lande.

Yderligere mål:

  • Pilottest af pensummet med samarbejdspartner/ og forbundne uddannelses institutioner
  • Akkreditering (eller i det mindste i begyndelsen af processen) af pensummet i udvalgte samarbejdslande.
  • Distribuering af projektresultater.

2. At fremme bevidstheden om sund og bæredygtig ernæring, med vægt på integration en af økologisk mad i dagligdagens offentligt udbudte mål tider. Særligt for ungdommen og for at sikre netværk mellem tilknyttede aktører. ”Bio-cookings i offentlige miljøer’s netværk på nationalt og internationale niveauer vil blive etableret.

  • Nationaltniveau: at bringe partnerne sammen fra uddannelsessektorer, gastronomi og kulinarisksektorer, NGO’s handlinger indenfor økologisk landbrug og miljømæssige sektorer, politiske/beslutningstagende eksperter indenfor sundhed, økologisk produktion og landbrug og miljømæssige sektorer.
  • Internationalt niveau: international udveksling på forskellige praksisser i europæiske lande angående fremstilling af økologisk mad og bio-cooking i offentlige miljøer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad sker der på fødevareområdet lokalt?
- Der åbner ”butik” med måltidspakker og Juicebar i det gamle rådhus i Ringkøbing.
- Udarbejdelse af kommunal fødevarepolitik herunder udbygning af FOODcenter til FOODhub i Videbæk. Skal godkendes senest d. 1. april 2015
- Der er startet et fødevarefællesskab på initiativ af højskolelærer Rane lange, Vestjyllands Højskole
- Den nationale måltidstænketank afholder møder rundt omkring i landet i løbet af det tidlige forår. I vores område bliver det afholdt i uge 5.

Hvordan kan Vestjylland få gavn af EU-projektet?
Via Bio-Cooks får vi mulighed for at afholde 2x1 dag som inspiration om fødevarer og miljø samt projektet afsluttes på Vestjyllands Højskole med et 5 dages møde. Dette kan i samarbejde med andre aktørgrupper medvirke til inspiration og til udvikling af fødevare området i Vestjylland. Endvidere bliver der via projektet lavet en håndbog og en hjemmeside  med værktøjer til omlægning til økologisk køkken til kokke og andre interesserede. Håndbogen udvikles mellem medlemslandene og indlæg fra vores danske lokalgruppe kan have stor betydning på det færdige resultat.